Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące jest PHU K&K Krzysztof Wojtanowicz z siedzibą w Wejherowie, 84-200, przy ul. Gdańska 105/107

 

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest PHU K&K Krzysztof Wojtanowicz z siedzibą w Wejherowie, 84-200, przy ul. Gdańska 105/107, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla realizacji poniższych celów do K & K Wojtanowicz Sp z o.o. i  K&K Wojtanowicz Sp . z o.o. Sp
 3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: warawasowski@odomg.pl
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:
Kontakt poprzez adres email w celu wysyłania wiadomości typu newsletter Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

 

Podanie nam przez Ciebie adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji, czy udzielenia usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.

 

lub

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  prawnie uzasadnionych

interes realizowanych przez Administratora w sytuacji, gdy wcześniej łączył nas stosunek prawny w postaci umowy

Do czasu cofnięcia zgody

 

 

 

 

 

 

 

 1. Posiadasz prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoich danych osobowych nie będzie nam wolno już przetwarzać do tych celów
 2. Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuje poprzez wysłanie maila na adres: zgody@wojtanowicz.pl lub wysłanie listu na adres: PHU K&K Krzysztof Wojtanowicz z siedzibą w Wejherowie, 84-200, przy ul. Gdańskiej 105/107
 3. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.